© Logopediepraktijk Emmer-Compascuum. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Disclaimer

Omdat u gezondheid
belangrijk is
Home.
Mobiele site.
Praktijk.
Logopedie.
Werkwijze.
Contact.

Verwijzing

 

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt plaats op verwijzing van een huisarts, specialist (bijvoorbeeld een orthodontist, tandarts, neuroloog).

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch of via de mail. Contactgegevens kunt u vinden onder het kopje Contact.

 

Behandeling

Behandeling vindt plaats op afspraak en is meestal wekelijks. Na een vooraf afgesproken periode wordt de behandeling geëvalueerd en indien nodig nieuwe behandeldoelen gesteld.

Intake-en anamnesegesprek

U dient bij het intakegesprek het volgende mee te nemen:

            - Verwijzing.

           - Identiteitsbewijs.

           - Pasje ziektekostenverzekeraar.

 

In het intake-anamnesegesprek wordt duidelijk of logopedie nodig is en of verder onderzoek nodig is. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen omvatten. Na het onderzoek zal er in overleg met de

(ouder(s)/verzorger(s) van de) cliënt besproken worden wat het vervolgtraject is.

 

Werkwijze

Als logopedist ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), DTL proof en sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast neem ik deel aan de kwaliteitskring E-Quality en verschillende werkgroepen en/of

overlegvormen.

Om nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen en toe te passen, worden er regelmatig na- en bijscholingen gevolgd.

 

Kwaliteit