© Logopediepraktijk Emmer-Compascuum. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Disclaimer

Omdat u gezondheid
belangrijk is
Home.
Mobiele site.
Praktijk.
Logopedie.
Werkwijze.
Contact.

Mijn naam is Monique Mensink. In 1996 afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Direct na mijn afstuderen ben ik in Duitsland begonnen. Eerst in een praktijk.

Vervolgens aan de slag gegaan op de Frührehabilitation in een kliniek en ziekenhuis. Daar heb ik met name neurologische patiënten gezien. In die periode heb ik ervaring opgedaan ten aanzien van het behandelen/begeleiden van het eten en drinken, afasie en dysarthrie.

Sinds 1 juli 1999 ben ik vrijgevestigd logopedist in Emmer-Compascuum. Naast het werken in de praktijk ben ik tot 2008 werkzaam geweest in o.a. de verstandelijke gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs cluster 2 en de GGD. In de loop der jaren heb ik diverse post hbo-cursussen gevolgd.

Naast het werken in de praktijk werk ik vanaf 2015 ook als preventief logopedist bij GGD Drenthe.

 

Zoals:

Taal in Blokjes

Chronische hoestklachten SPEICH-CDGM; denkstimulerende gespreksmethodiek van Marion Blank.

Metaphon.

Beginnende geletterdheid en logopedie.

Aan de slag met woordenschat.

Slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen.

Logopedische behandeling van kinderen met autisme/PDD-NOS

Afasiediagnostiek en -behandeling.

Logopedie en coma.

Jonge stotterende kinderen.

Introductie Sensorische Integratie.

Nederlands met gebaren.

Diagnostiek en behandeling van verbale dyspraxie.

Logopedie en tandheelkunde (OMFT).

Basiscursus dyslexie; praktisch van A tot Z.

Stemtherapie bij kinderen.

Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL).

Neurolinguïstisch programmeren (NLP).

Praktijk

In de praktijk kunt u terecht voor vrijwel alle voorkomende problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, mondgedrag en vloeiendheid van (zeer) jonge kinderen tot (oudere) volwassenen

Wie ben ik

Indien u verhinderd bent, laat dit minstens 24 uur van tevoren weten! Zo kunnen kosten worden bespaard en eventueel een nieuwe patiënt worden ingepland.

Niet of te laat afgezegde behandelingen kunnen bij u in rekening worden gebracht.

U kunt zich telefonisch afmelden op 06-28703874

Uiteraard kunt u ook een e-mail, sms of whatsapp bericht sturen.

 

Verhindering
Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.