© Logopediepraktijk Emmer-Compascuum. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Disclaimer

Omdat u gezondheid
belangrijk is
Home.
Mobiele site.
Praktijk.
Logopedie.
Werkwijze.
Contact.
Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:

Stem

Taal

Eten & drinken

Adem

Gehoor

Spraak

Logopedisten kunnen zich, naast de reguliere behandelingen die ze geven, ook specialiseren op verschillende gebieden (bijvoorbeeld dyslexie, stotteren, preverbale logopedie). Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt daarom nauw samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of andere betrokken specialisten.

 

Vergoeding en Betaling
Directe Toegankelijkheid

Logopedie wordt ook dit jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist.

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan zal er eerst een beroep gedaan worden op het eigen risico.

Bij vragen hierover kunt u informeren bij uw verzekeraar.

 

Een van de meest recente ontwikkelingen binnen de logopedie is de Directe Toegankelijkheid.

Vanaf 1 augustus 2011 is logopedie Direct toegankelijk.

Dit betekent dat iedereen zonder verwijzing van een arts of specialist een afspraak kan maken bij de logopedist. De voorkeur gaat nog steeds uit naar een verwijzing van de huisarts of specialist voor logopedie. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of DTL wordt vergoed! DTL wordt namelijk niet door alle ziektekostenverzekeraars vergoed.